Pierwsze Spotkanie Zarządu Stowarzyszenia w 2021 roku w Gminie Sadowie

 

W dniu 12 lutego 2021 r odbyło się spotkanie informacyjne Zarządu i  Delegatów do Stowarzyszenia Gmin Regionu Południowo-Zachodniego Mazowsza. Spotkanie miało miejsce w sali świetlicy wiejskiej w Ruszkowcu, w Gminie Sadowie, która aktualnie zgodnie ze statutem przewodniczy w Radzie Stowarzyszenia. Przybyłych gości powitała wójt gminy Sadowie pani Marzena Urban-Żelazowska. Otwierając zebranie gospodarz gminy krótko zaprezentowała aktualne działania podejmowane w lokalnym samorządzie i zaprezentowała zarys planów na najbliższą przyszłość.  

Następnie wójt gminy Rokiciny Jerzy Rebzda oraz przewodniczący Rady Gminy Rokiciny Marek Piekarski przekazali symbolicznie przewodnictwo w Radzie Stowarzyszenia na ręce wójt Gminy Sadowie pani Marzeny Urban-Żelazowskiej.
Przechodząc do roboczej części spotkania  prowadzenie obrad przejął przewodniczący Stowarzyszenia Grzegorz Świetlik. Zgodnie z przyjętym programem zebrani delegaci przyjęli sprawozdanie Zarządu za rok 2020, a następnie wypracowano projekt prac na rok bieżący. W ramach dyskusji uczestnicy zebrania byli zgodni iż przyjęte założenia są w naturalny sposób zdeterminowane aktualną sytuacją epidemiologiczną i precyzyjne podjęcie realizacji programu musi  uwzględniać realia, które weryfikują się na bieżąco.

W założeniach programowych przyjęto dalszą koordynację współpracy międzygminnej w zakresie realizacji bieżących zadań samorządowych. Szczególny nacisk będzie położony na stronę informacyjną i koordynację współpracy między organizacjami pozarządowymi. Nadal w zakresie informacyjnym planowane są kontakty z partnerami zagranicznymi, choć aktualnie również przede wszystkim  formie online. Przyjęto do dalszej realizacji program prezentacji rocznicowych związanych z historycznymi wydarzeniami oraz dalszy udział w  pracach OPOS i Federacji Zw. Gmin i Powiatów RP.