XXIII Spotkania „Regionalizm wobec integracji europejskiej” (2019)


W dniach 6-9 czerwca odbywały się po raz XXIII spotkania pod nazwą „Regionalizm wobec integracji europejskiej” .
6 czerwca do Gminy Ujazd przybyły delegacje samorządowe ze Słowenii, Rumunii, Białorusi, Mołdawii i Serbii. Następnie  7 czerwca w ramach porozumienia o współpracy między Stowarzyszeniem Gmin Regionu Południowo-Zachodniego Mazowsza i Związkiem Powiatów i Gmin Ziemi Łęczyckiej goście udali się z wizytą do Łęczycy. Tutaj miało miejsce spotkanie delegacji zagranicznych w z władzami miasta Łęczyca i powiatu oraz z przedstawicielami władz  obu stowarzyszeń samorządowych. Goście mieli też okazję zwiedzić zamek królewski w Łęczycy i katedrę w Tumie. W godzinach popołudniowych odbyło się spotkanie i konferencja w Gminnym Domu Kultury w Niewiadowie, gdzie w imieniu swojej gminy jak również Stowarzyszenia gości powitał wójt Artur Pawlak.  Na spotkaniu przewodniczący Stowarzyszenia  Grzegorz Świetlik przedstawił sumaryczny rys realizowanego od 23 lat cyklu spotkań „Regionalizm wobec integracji europejskiej” . Po oficjalnych wystąpieniach goście mieli okazję obejrzeć dwie wystawy – „My i nasze regiony” ukazującą gminy współtworzące Stowarzyszenie, działalność Stowarzyszenia w federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP  i w ogólnopolskim Porozumieniu Organizacji Samorządowych oraz prezentację ukazującą partnerskie samorządy z zagranicy.
Druga wystawa związana była z 100 rocznicą walk o kształtowanie się władz i granic państwa polskiego w roku 1919. Prezentacja „Drogi do niepodległości – o rząd i granice 1919” prezentowała unikalne oryginalne eksponaty i archiwalia związane z omawianym okresem historycznym takie jak listy przesyłane przez dowódców polskich formacji wojskowych  pierwszy( w  oryginale) egzemplarz książki płk. Grabca z roku 1920 „Dzieje Polski niepodległej” oryginalne monety i banknoty z  pierwszych lat II Rzeczypospolitej a także gabloty z wizerunkami  wybitnych postaci związanych z tematem ekspozycji.

Do uczestników spotkań dołączyła delegacja ze Związku Wójtów Burmistrzów i Prezydentów Województwa Świętokrzyskiego  reprezentowanego przez sekretarz gminy Obrazów Apolonię Kotowska i sekretarz gminy Sadowie Danutę Pronobis. W godzinach wieczornych w świetlicy w Zaosiu odbyła się wspólna wieczornica gości oraz przedstawicieli władz gminy, stowarzyszenia i reprezentantów organizacji pozarządowych z Ujazdu.

W kolejnym dniu pobytu  na zaproszenie Burmistrza Koluszek Waldemara Chałata delegacje partnerskie  uczestniczyły na otwarciu tradycyjnych obchodów „Dni Koluszek’.  Nasi partnerzy odwiedzili również w ramach współpracy między Stowarzyszeniem Gmin Regionu Południowo-Zachodniego Mazowsza i Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów Gminę Miedzno. Tam  gości powitał wójt gminy Miedźno Piotr Derejczyk, a następnie głos zabrał gość honorowy spotkań – prezydent Rybnika, przewodniczący Śląskiego Związku Gmin i Powiatów Piotr Kuczera. W spotkaniu uczestniczył także dyrektor biura Śląskiego Związku Gmin i Powiatów Ferdynand Morski. W trakcie spotkania kolejne partnerskie samorządy podpisały się pod przyjętą po raz pierwszy w roku 2010 Deklaracją Współpracy Samorządów i Organizacji Pozarządowych Krajów Środkowej Europy. Po zakończeniu części oficjalnej, goście obejrzeli muzeum walk pod Mokrą, po czym zorganizowana została wieczorna biesiada podczas której była okazja do kontynuowania rozmów dotyczących zakresu i perspektyw współpracy , władze gminy zorganizowały także atrakcję folklorystyczną – występy zespołu artystów ludowych.

W niedzielę po śniadaniu delegacje udały się w drogę powrotną.

Goście zagraniczni

Mołdawia

Prezydent Miasta Cimislia Gheorghe Raileanu
Naczelnik wydziału gospodarczego i finansów mista Olga Gorban’
Kierownik wydziału zamówień publicznych Vlad Çebotarian
Przedstawiciel samorządu Dimitru Çiçati

Rumunia

Burmistrz Tasnad Grieb Csaba Francisc
V-ce burmistrz Kiskasza Barna Balazs
Naczelnik Straży Miejskiej Sfara Mihai
Pracownik administracji pani Antal Sidonia

Słowenia

Gmina Cankova
Żupan (wójt) Danilo Kacijan 
Dyrektor Biura Gminy pani Stanka Lűlik

Gmina Gornji Petrovci
Żupan (wójt) Franc Šlihthuber
Reprezentant gminy pani  Anica Šlihthuber
Delegat pełnomocny Stanko Kozić

Gmina Tiśina
Wójt( župan)  Franc Horvat
Dyrektor biura Gminy pani Mateja Krizmanič-Telkeš
Przedstawicielka samorządu Nataša Gjergjek

Beltinci
Slavko Petek, naczelnik wydziału kultury
Liljana Fujs-Kojek  delegatka pełnomocna gminy
Stanka Rajnar.radna gminy

Ormoż
Stanko Pesrl delegat pełnomocny gminy

Serbia

Burmistrz miasta Irig -Stevan Kazimirović
Dyrektor agencji rozwoju miasta Irig Fedor Pušić,
Gordana Džigurski,  Menadżer  Agenciji  Rozwoju Miasta Irig
opštine Irig

Białoruś

Fundacja samorządowa im. Lva Sapiehy
Aliaksandr Zhuchkou – członek zarządu  Fundacji im. Lva Sapiehy
Ivan Ziankovich – członek zarządu Fundacji im. Lva Sapiehy
Yuri Krivorotko – dr Economii, ekspert Fundacji im. Lva Sapiehy

Pozostali uczestnicy spotkań

Przedstawiciele Gmin Członkowskich Stowarzyszenia Regionu Gmin Południowo-Zachodniego Mazowsza.,
Wojciech Zdziarski – Wicestarosta Powiatu Łęczyckiego oraz Pani Krystyna Pawlak – była Prezes i działacz Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Ziemi Łęczyckiej Wojciech Czaplij – Wiceburmistrz Łęczycy,  Włodzimierz Frankowski – Wójtem Gminy Góra Świętej Małgorzaty,Janusz Kosmalski – Wiceburmistrzem Uniejowa i Krzysztof Lisieckim – Wójt Gminy Piątek, Sekretarz Gminy Miedźno p. Agnieszka Związek, Starszy specjalista biura Śląskiego Związku Gmin i Powiatów p. Damoinika Tkocz