ZARZĄD STOWARZYSZENIA

Prezes – Grzegorz Świetlik
v-ce Prezes – Wojciech Więciorek,
Sekretarz – Bożena Małagocka,
Skarbnik   – Agnieszka Sitarek,

Rada Koordynacyjna: Artur Pawlak, Waldemar Chałat, Beata Kusiak, Marian Holak,
Jerzy Rebzda, Marek Piekarski, Daniel Kołada, Lechosław Adamczyk, Bartosz Urbańczyk.

Komisja Konsultacyjna:
Przewodniczący  – Sławomir Socha
Wiceprzewodniczący – Mirosław Kik
Członkowie: Marek Stasio, Marian Holak, Jerzy Rebzda, Beata Kusiak, Artur Pawlak

Komisja Rewizyjna:
Przewodnicząca – Karolina Kielich,
Członkowie: Marek Kolasa, Piotr Stefańczyk, Maria Markowska, Aleksandra Wójcińska