ZARZĄD STOWARZYSZENIA

Prezes – Grzegorz Świetlik
v-ce Prezes – Lechosław Adamczyk, Wojciech Więciorek,
Sekretarz – Bożena Małagocka,
Skarbnik   – Agnieszka Sitarek,

Członkowie Zarządu:
Beata Kusiak-Stanisławska
Artur Pawlak
Marek Piekarski
Jerzy Rebzda
Bartosz Urbańczyk

Komisja Rewizyjna:
Przewodnicząca – Karolina Kielich,
Członkowie:
Marek Kolasa
Maria Markowska-Kurc
Piotr Stefańczyk

Komisja Konsultacyjna:
Przewodniczący
: Sławomir Socha
Wiceprzewodniczący: Mirosław Kik, Łukasz Staroń


Władze w stowarzyszonych gminach

Gmina Brzeziny

Wójt Gminy Barbara Hojnacka
Przewodniczący Rady Marek Kolasa
Lechosław Adamczyk – v-ce wójt Gminy Brzeziny
Delegaci na Walny Zjazd Stowarzyszenia: Rościsław Kamiński

Gmina Budziszewice

Wójt Gminy Budziszewice Marian Holak
Przewodniczący Rady Piotr Jagiełło

Urząd Miasta Koluszki

Burmistrz Koluszek  Waldemar Chałat                                                                      Przewodnicząca Rady  Anna Szostak
Delegaci na Walny Zjazd Stowarzyszenia
Sekretarz.UM:  Beata Kusiak – Stanisławska                                                            Radny RM : Piotr Stefańczyk,
Radna RM :Maria Makowska-Kurc

Gmina Rokiciny

Wójt Gminy Jerzy Rebzda
Przewodniczący Rady Marek Piekarski
Delegaci na Walny Zjazd Stowarzyszenia
Karolina Kielich, Marek Stasio

Gmina Rogów

Wójt Gminy Rogów Daniel Kołada
Przewodniczący Rady Robert Góra
Delegaci na Walny Zjazd Stowarzyszenia
Iwona Świniarska,Wojciech Więciorek

Gmina Ujazd

Wójt Gminy Artur Pawlak
Przewodniczący Rady Grzegorz Wilkowski
Delegaci do Stowarzyszenia
Agnieszka Sitarek, Bożena Małagowska, Aleksandra Wójcińska, Bartosz Urbańczyk

Delegaci do Komisji Konsultacyjnej:

Kazimierz Bala, Zenon Chojnacki, Czesław Dzierżawski, Mirosław Kik, Łukasz Staroń, Sławomir Socha