Aktualności

Więcej o: Kongres Zarządzania Administracją Samorządową

Kongres Zarządzania Administracją Samorządową

Już 24 maja powraca Kongres Zarządzania Administracją Samorządową
Tym razem to Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku stanowić będzie miejsce największego spotkania osób odpowiedzialnych za sprawne funkcjonowanie urzędu oraz organizację pracy. Szefowie JST, sekretarze, dyrektorzy i kierownicy wydziałów odpowiedzialnych za kadry i płace, informatyzację i bezpieczeństwo urzędu, zamówienia publiczne, radcy prawni będą mieli okazję wymienić pomysły i doświadczenia wynikające z bieżącego zarządzania urzędem i zachodzących w nim procesów.

Więcej „Kongres Zarządzania Administracją Samorządową”

Rocznice i jubileusze w roku 2021

Stowarzyszenie Gmin
Regionu Płd-Zach. Mazowsza
97-225 Ujazd

Materiały do realizacji projektu rocznice i jubileusze w roku 2021
W roku 2021 przypada kilka znaczących dla tradycji , historii i gospodarki polskiej rocznic. Wobec
realizowanych aktualnie ogólnoeuropejskich a nawet – można rozszerzyć światowych trendów warto
jako „przesłankę do dyskusji i analiz” zaprezentować te wydarzenia, które szczególnie podkreślają
zwłaszcza pewne kwestie przełomowe. W każdym szeroko zamierzonym planowaniu
perspektywicznym analiza przeszłości w powiązaniu z teraźniejszością konstruuje przesłanki dla
przyszłości. W związku z przypadającymi w roku bieżącym rocznicami Stowarzyszenie Gmin Regionu
Południowo-Zachodniego Mazowsza zdecydowało o włączeniu się w powyżej zarysowany dialog
poprzez prezentację materiałów wystawowych połączonych z sumaryczną opisową oceną
jubileuszowych wydarzeń. Dla usystematyzowania warto więc wskazać iż w roku bieżącym mamy 5
znaczących rocznic
1.Setna rocznica uchwalenia Konstytucji Macowej
2.Setna rocznica III Powstania Śląskiego (2/3 maja-5 lipca 1921)
3.230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
4.190 rocznica wojny Polsko-rosyjskiej 1831 (5 luty-21 październik)
5.25 rocznica przystąpienia Polski do OECD
Każda z wyżej wymienionych stanowi przedmiot oddzielnych prezentacji.

Zarząd
Stowarzyszenia  Gmin Regionu Płd -Zach. Mazowsza

25 rocznica Polska w OECD

190 rocznica…

230 rocznica Konstytucji 3 Maja

1921 III Powstanie Śląskie

Konstytucja Marcowa – 100 rocznica

 

Pierwsze Spotkanie Zarządu Stowarzyszenia w 2021 roku w Gminie Sadowie

 

W dniu 12 lutego 2021 r odbyło się spotkanie informacyjne Zarządu i  Delegatów do Stowarzyszenia Gmin Regionu Południowo-Zachodniego Mazowsza. Spotkanie miało miejsce w sali świetlicy wiejskiej w Ruszkowcu, w Gminie Sadowie, która aktualnie zgodnie ze statutem przewodniczy w Radzie Stowarzyszenia. Przybyłych gości powitała wójt gminy Sadowie pani Marzena Urban-Żelazowska. Otwierając zebranie gospodarz gminy krótko zaprezentowała aktualne działania podejmowane w lokalnym samorządzie i zaprezentowała zarys planów na najbliższą przyszłość.  

Następnie wójt gminy Rokiciny Jerzy Rebzda oraz przewodniczący Rady Gminy Rokiciny Marek Piekarski przekazali symbolicznie przewodnictwo w Radzie Stowarzyszenia na ręce wójt Gminy Sadowie pani Marzeny Urban-Żelazowskiej.
Przechodząc do roboczej części spotkania  prowadzenie obrad przejął przewodniczący Stowarzyszenia Grzegorz Świetlik. Zgodnie z przyjętym programem zebrani delegaci przyjęli sprawozdanie Zarządu za rok 2020, a następnie wypracowano projekt prac na rok bieżący. W ramach dyskusji uczestnicy zebrania byli zgodni iż przyjęte założenia są w naturalny sposób zdeterminowane aktualną sytuacją epidemiologiczną i precyzyjne podjęcie realizacji programu musi  uwzględniać realia, które weryfikują się na bieżąco.

W założeniach programowych przyjęto dalszą koordynację współpracy międzygminnej w zakresie realizacji bieżących zadań samorządowych. Szczególny nacisk będzie położony na stronę informacyjną i koordynację współpracy między organizacjami pozarządowymi. Nadal w zakresie informacyjnym planowane są kontakty z partnerami zagranicznymi, choć aktualnie również przede wszystkim  formie online. Przyjęto do dalszej realizacji program prezentacji rocznicowych związanych z historycznymi wydarzeniami oraz dalszy udział w  pracach OPOS i Federacji Zw. Gmin i Powiatów RP.

PRZYJĘCIE NOWYCH CZŁONKÓW DO STOWARZYSZENIA

W Urzędzie Gminy w Rokicinach 29 września 2020 r. odbyło się zebranie Zarządu Stowarzyszenia Regionu Gmin Południowo – Zachodniego Mazowsza. 
Gmina Rokiciny z racji objęcia przewodnictwa w Stowarzyszeniu gościła przedstawicieli gmin członkowskich, a także delegację z gminy z woj. świętokrzyskiego oraz przewodniczącego Fundacji Lwa Sapiehy z Białorusi.
Najważniejszym punktem obrad było jednogłośne przyjęcie w szeregi Stowarzyszenia gmin Sadowie i Obrazów, z którymi od kilku lat trwa owocna współpraca. 
Na spotkaniu przedstawiona została także obecna trudna sytuacja represjonowanych obywateli Biłorusi. Pan Anatol z białoruskiej Fundacji Lwa Sapiehy,
z którym od wielu lat Stowarzyszenie utrzymuje kontakt zwrócił się do obecnych  przedstawicieli władz o pomoc dla emigrantów ze wschodu, którzy będą chcieli na terenie naszego kraju znaleźć bezpieczny azyl. 
Zebranie zakończono omówieniem spraw bieżących Stowarzyszenia, a także przyjęcie zostało sprawozdanie z działalności za rok ubiegły. 
 

XXIII Spotkania „Regionalizm wobec integracji europejskiej” (2019)


W dniach 6-9 czerwca odbywały się po raz XXIII spotkania pod nazwą „Regionalizm wobec integracji europejskiej” .
6 czerwca do Gminy Ujazd przybyły delegacje samorządowe ze Słowenii, Rumunii, Białorusi, Mołdawii i Serbii. Następnie  7 czerwca w ramach porozumienia o współpracy między Stowarzyszeniem Gmin Regionu Południowo-Zachodniego Mazowsza i Związkiem Powiatów i Gmin Ziemi Łęczyckiej goście udali się z wizytą do Łęczycy. Tutaj miało miejsce spotkanie delegacji zagranicznych w z władzami miasta Łęczyca i powiatu oraz z przedstawicielami władz  obu stowarzyszeń samorządowych. Goście mieli też okazję zwiedzić zamek królewski w Łęczycy i katedrę w Tumie. W godzinach popołudniowych odbyło się spotkanie i konferencja w Gminnym Domu Kultury w Niewiadowie, gdzie w imieniu swojej gminy jak również Stowarzyszenia gości powitał wójt Artur Pawlak.  Na spotkaniu przewodniczący Stowarzyszenia  Grzegorz Świetlik przedstawił sumaryczny rys realizowanego od 23 lat cyklu spotkań „Regionalizm wobec integracji europejskiej” . Po oficjalnych wystąpieniach goście mieli okazję obejrzeć dwie wystawy – „My i nasze regiony” ukazującą gminy współtworzące Stowarzyszenie, działalność Stowarzyszenia w federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP  i w ogólnopolskim Porozumieniu Organizacji Samorządowych oraz prezentację ukazującą partnerskie samorządy z zagranicy.
Druga wystawa związana była z 100 rocznicą walk o kształtowanie się władz i granic państwa polskiego w roku 1919. Prezentacja „Drogi do niepodległości – o rząd i granice 1919” prezentowała unikalne oryginalne eksponaty i archiwalia związane z omawianym okresem historycznym takie jak listy przesyłane przez dowódców polskich formacji wojskowych  pierwszy( w  oryginale) egzemplarz książki płk. Grabca z roku 1920 „Dzieje Polski niepodległej” oryginalne monety i banknoty z  pierwszych lat II Rzeczypospolitej a także gabloty z wizerunkami  wybitnych postaci związanych z tematem ekspozycji.

Do uczestników spotkań dołączyła delegacja ze Związku Wójtów Burmistrzów i Prezydentów Województwa Świętokrzyskiego  reprezentowanego przez sekretarz gminy Obrazów Apolonię Kotowska i sekretarz gminy Sadowie Danutę Pronobis. W godzinach wieczornych w świetlicy w Zaosiu odbyła się wspólna wieczornica gości oraz przedstawicieli władz gminy, stowarzyszenia i reprezentantów organizacji pozarządowych z Ujazdu.

W kolejnym dniu pobytu  na zaproszenie Burmistrza Koluszek Waldemara Chałata delegacje partnerskie  uczestniczyły na otwarciu tradycyjnych obchodów „Dni Koluszek’.  Nasi partnerzy odwiedzili również w ramach współpracy między Stowarzyszeniem Gmin Regionu Południowo-Zachodniego Mazowsza i Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów Gminę Miedzno. Tam  gości powitał wójt gminy Miedźno Piotr Derejczyk, a następnie głos zabrał gość honorowy spotkań – prezydent Rybnika, przewodniczący Śląskiego Związku Gmin i Powiatów Piotr Kuczera. W spotkaniu uczestniczył także dyrektor biura Śląskiego Związku Gmin i Powiatów Ferdynand Morski. W trakcie spotkania kolejne partnerskie samorządy podpisały się pod przyjętą po raz pierwszy w roku 2010 Deklaracją Współpracy Samorządów i Organizacji Pozarządowych Krajów Środkowej Europy. Po zakończeniu części oficjalnej, goście obejrzeli muzeum walk pod Mokrą, po czym zorganizowana została wieczorna biesiada podczas której była okazja do kontynuowania rozmów dotyczących zakresu i perspektyw współpracy , władze gminy zorganizowały także atrakcję folklorystyczną – występy zespołu artystów ludowych.

W niedzielę po śniadaniu delegacje udały się w drogę powrotną.

Goście zagraniczni

Mołdawia

Prezydent Miasta Cimislia Gheorghe Raileanu
Naczelnik wydziału gospodarczego i finansów mista Olga Gorban’
Kierownik wydziału zamówień publicznych Vlad Çebotarian
Przedstawiciel samorządu Dimitru Çiçati

Rumunia

Burmistrz Tasnad Grieb Csaba Francisc
V-ce burmistrz Kiskasza Barna Balazs
Naczelnik Straży Miejskiej Sfara Mihai
Pracownik administracji pani Antal Sidonia

Słowenia

Gmina Cankova
Żupan (wójt) Danilo Kacijan 
Dyrektor Biura Gminy pani Stanka Lűlik

Gmina Gornji Petrovci
Żupan (wójt) Franc Šlihthuber
Reprezentant gminy pani  Anica Šlihthuber
Delegat pełnomocny Stanko Kozić

Gmina Tiśina
Wójt( župan)  Franc Horvat
Dyrektor biura Gminy pani Mateja Krizmanič-Telkeš
Przedstawicielka samorządu Nataša Gjergjek

Beltinci
Slavko Petek, naczelnik wydziału kultury
Liljana Fujs-Kojek  delegatka pełnomocna gminy
Stanka Rajnar.radna gminy

Ormoż
Stanko Pesrl delegat pełnomocny gminy

Serbia

Burmistrz miasta Irig -Stevan Kazimirović
Dyrektor agencji rozwoju miasta Irig Fedor Pušić,
Gordana Džigurski,  Menadżer  Agenciji  Rozwoju Miasta Irig
opštine Irig

Białoruś

Fundacja samorządowa im. Lva Sapiehy
Aliaksandr Zhuchkou – członek zarządu  Fundacji im. Lva Sapiehy
Ivan Ziankovich – członek zarządu Fundacji im. Lva Sapiehy
Yuri Krivorotko – dr Economii, ekspert Fundacji im. Lva Sapiehy

Pozostali uczestnicy spotkań

Przedstawiciele Gmin Członkowskich Stowarzyszenia Regionu Gmin Południowo-Zachodniego Mazowsza.,
Wojciech Zdziarski – Wicestarosta Powiatu Łęczyckiego oraz Pani Krystyna Pawlak – była Prezes i działacz Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Ziemi Łęczyckiej Wojciech Czaplij – Wiceburmistrz Łęczycy,  Włodzimierz Frankowski – Wójtem Gminy Góra Świętej Małgorzaty,Janusz Kosmalski – Wiceburmistrzem Uniejowa i Krzysztof Lisieckim – Wójt Gminy Piątek, Sekretarz Gminy Miedźno p. Agnieszka Związek, Starszy specjalista biura Śląskiego Związku Gmin i Powiatów p. Damoinika Tkocz

 

 

DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI

Z okazji 100 rocznicy  odzyskania przez Polskę niepodległości w 123 lata po 3 rozbiorze Stowarzyszenie Gmin Regionu Południowo-Zachodniego Mazowsza  przygotowało prelekcję wraz z  wystawą historyczną . Konferencja prowadzona przez prezesa Stowarzyszenia p. Grzegorza Świetlika została zorganizowana w szkołach i ośrodkach kultury w  gminach członkowskich, jak również m.in. na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Bytomiu. 

Wykład zatytułowany „DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI – 100 lecie odzyskania przez Polskę niepodległości” poruszał niezwykle ważne dla historii Polski wydarzenia, które szczęśliwie doprowadziły do odzyskania przez naszą Ojczyznę niepodległości. Wykład był okraszony wieloma zdjęciami archiwalnymi, które dodatkowo podnosiły rangę słowa.

Spotkanie Dyrektorów OPOS-u

4 czerwca 2018 roku w biurze Stowarzyszenia Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego odbyło się Spotkanie Dyrektorów Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych. W spotkaniu uczestniczyli: Marek Ćwiąkała – Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych;  Tomasz Telesiński – Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski;  Halina Kałużna – Stowarzyszenie Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego;  Ferdynand Morski – Śląski Związek Gmin i Powiatów;   Janusz Sypiański – Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich;   Natalia Walewska-Wojciechowska – Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego;  Grzegorz Świetlik – Stowarzyszenie Gmin Regionu Południowo-Zachodniego Mazowsza. Zebraniu przewodniczył Janusz Sypiański reprezentujący Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich sprawujący obecnie prezydencję. Omówiono i przyjęto propozycje stanowisk na spotkanie Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych:
 – w sprawie aktualnych problemów w systemie ochrony zdrowia;                            
– w sprawie potrzeby nowelizacji przepisów ustawy Prawo łowieckie w zakresie szacowania   szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych;                                                                                                       
–  w sprawie postępowania PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczące obowiązku likwidacji przejazdów kolejowo – drogowych i przejść zlokalizowanych na drogach   wewnętrznych;                                                                                 
–  w sprawie konieczności znowelizowania przepisów Kodeksu Cywilnego w zakresie   ustawowego dziedziczenia spadków przez gminy;  
–  w sprawie zamiarów obniżenia wynagrodzeń pracowników samorządowych zatrudnionych   na podstawie wyboru i powołania;  – w sprawie potrzeby aktualizacji stawek według których pracodawcy zwracają pracownikom koszty używania ich prywatnych pojazdów do celów służbowych;                                                
– w sprawie organizacji najbliższych wyborów samorządowych;           
– w sprawie określenia potrzeby ustanowienia subwencji ekologicznej dla gmin, których   tereny objęte są ochroną obszarów naturalnych; 
–  w sprawie potrzeby finansowego wsparcia Domów Opieki Społecznej; 
–  w sprawie problemu składowania odpadów w miejscach niedozwolonych i niezgodnie z   zezwoleniami oraz potrzeby pilnej zmiany przepisów dot. wydawania zezwoleń na   składowanie i przetwarzanie odpadów.

SPOTKANIE „REGIONALIZM WOBEC INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ” 2018

W dniach 9-13 maja  2018 r. Stowarzyszenie  po raz kolejny podjęło się zorganizowania  wydarzenia z udziałem partnerskich delegacji zagranicznych 
z Białorusi, Rumunii, Słowenii i Mołdawii. Tym razem do współorganizacji  wydarzenia włączył się  Związek Miast i Gmin Województwa Świętokrzyskiego oraz Klubem Inicjatyw Samorządowych z Bytomia., to główny temat, jaki towarzyszył pobytowi M.IN. w Sandomierzu i Opatowie 40-osobowej grupy przedstawicieli Białorusi, Rumunii, Słowenii i Mołdawii.Gospodarzem pierwszego dnia była wójt gminy Sadowie p. Marzena Urban-Żelazowska.  W spotkaniu oprócz władz województwa świętokrzyskiego, przedstawicieli gmin Sadowie i Obrazów oraz przedstawicieli miasta  Ostrowca Świętokrzyskiego uczestniczyli także delegaci Stowarzyszenia Gmin Regionu Południowo-Zachodniego Mazowsza: prezes p. Grzegorz Świetlik oraz członkowie Komisji Konsultacyjnej i Zarządu p. Sławomir Socha, p. Czesław Dzierżawski,  p. Jerzy Rebzda – wójt Gminy Rokiciny oraz p. Artur Pawlak – wójt gminy Ujazd. Natomiast delegacje zagraniczne  reprezentowali: żupan Franc Horwat – gmina Tisina  ( Słowenia), żupan Franc  Slihthuber gmina Gornij Petrovci ( Słowenia),, Slavko Petek  gmina Beltinci ( Słowenia), delegacji z Rumunii przewodniczył  Andrej Pakurar  z Tasnad, Mołdawię reprezentował prezydent miasta Cimislija – Florin Berejan, a z białoruskiej  Fundacji im. Lva Sapiehy w wydarzeniu uczestniczył Vladimir Szanceu. 

 

Po wizycie na terenach Gór Świętokrzyskich delegaci  udali się do woj. łódzkiego na dalszą część spotkań  w gminach członkowskich naszego Stowarzyszenia t.j.  Koluszki,

 Ujazd, Rokiciny, Budziszewice i Rogów. Tematem przewodnim tegorocznej integracji była współpraca na gruncie gospodarczym między krajami europejskimi, dlatego oprócz  zwiedzania ciekawych miejsc i poznawania kultury polskiej, zagraniczni goście mogli poznać również  nasze rozwiązania ekonomiczne zwiedzić zakłady produkcyjne i przetwórcze oraz wymienić się własnymi doświadczeniami. Na zakończenie wydarzenia w gminie Rokiciny  odbyła się  konferencja z udziałem oficjalnych gości i prelegentów m.in. dyrektor Wydziału Funduszy Europejskich w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim p. Ilony Balcerczyk, prezes zarządu Stronnictwa Pracy prof. Zygmuntem Wrzesińskim oraz profesor Politechniki Łódzkiej p. Elżbietą Hibner, która  wygłosiła wielce  interesujący referat  o współpracy samorządowej oraz  roli niezależnej inicajtywy gospodarczej w  ekonomii.

 

,

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA W BRZEZINACH

19 maja 2017 r.  prezes Stowarzyszenia  Grzegorz Świetlik uczestniczył w międzynarodowym spotkaniu integracyjnym w Syberii w Gminie Brzeziny realizowanych w ramach programu unijnego „Europa dla obywateli”.  Na konferencji z udziałem gości z Włoch, Francji, Rumunii i Portugalii wygłosił prelekcję  „Wielokulturowość i integracja na poziomie regionalnym”.

Do góry