MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA W BRZEZINACH

19 maja 2017 r.  prezes Stowarzyszenia  Grzegorz Świetlik uczestniczył w międzynarodowym spotkaniu integracyjnym w Syberii w Gminie Brzeziny realizowanych w ramach programu unijnego „Europa dla obywateli”.  Na konferencji z udziałem gości z Włoch, Francji, Rumunii i Portugalii wygłosił prelekcję  „Wielokulturowość i integracja na poziomie regionalnym”.