DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI

Z okazji 100 rocznicy  odzyskania przez Polskę niepodległości w 123 lata po 3 rozbiorze Stowarzyszenie Gmin Regionu Południowo-Zachodniego Mazowsza  przygotowało prelekcję wraz z  wystawą historyczną . Konferencja prowadzona przez prezesa Stowarzyszenia p. Grzegorza Świetlika została zorganizowana w szkołach i ośrodkach kultury w  gminach członkowskich, jak również m.in. na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Bytomiu. 

Wykład zatytułowany „DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI – 100 lecie odzyskania przez Polskę niepodległości” poruszał niezwykle ważne dla historii Polski wydarzenia, które szczęśliwie doprowadziły do odzyskania przez naszą Ojczyznę niepodległości. Wykład był okraszony wieloma zdjęciami archiwalnymi, które dodatkowo podnosiły rangę słowa.

Spotkanie Dyrektorów OPOS-u

4 czerwca 2018 roku w biurze Stowarzyszenia Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego odbyło się Spotkanie Dyrektorów Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych. W spotkaniu uczestniczyli: Marek Ćwiąkała – Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych;  Tomasz Telesiński – Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski;  Halina Kałużna – Stowarzyszenie Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego;  Ferdynand Morski – Śląski Związek Gmin i Powiatów;   Janusz Sypiański – Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich;   Natalia Walewska-Wojciechowska – Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego;  Grzegorz Świetlik – Stowarzyszenie Gmin Regionu Południowo-Zachodniego Mazowsza. Zebraniu przewodniczył Janusz Sypiański reprezentujący Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich sprawujący obecnie prezydencję. Omówiono i przyjęto propozycje stanowisk na spotkanie Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych:
 – w sprawie aktualnych problemów w systemie ochrony zdrowia;                            
– w sprawie potrzeby nowelizacji przepisów ustawy Prawo łowieckie w zakresie szacowania   szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych;                                                                                                       
–  w sprawie postępowania PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczące obowiązku likwidacji przejazdów kolejowo – drogowych i przejść zlokalizowanych na drogach   wewnętrznych;                                                                                 
–  w sprawie konieczności znowelizowania przepisów Kodeksu Cywilnego w zakresie   ustawowego dziedziczenia spadków przez gminy;  
–  w sprawie zamiarów obniżenia wynagrodzeń pracowników samorządowych zatrudnionych   na podstawie wyboru i powołania;  – w sprawie potrzeby aktualizacji stawek według których pracodawcy zwracają pracownikom koszty używania ich prywatnych pojazdów do celów służbowych;                                                
– w sprawie organizacji najbliższych wyborów samorządowych;           
– w sprawie określenia potrzeby ustanowienia subwencji ekologicznej dla gmin, których   tereny objęte są ochroną obszarów naturalnych; 
–  w sprawie potrzeby finansowego wsparcia Domów Opieki Społecznej; 
–  w sprawie problemu składowania odpadów w miejscach niedozwolonych i niezgodnie z   zezwoleniami oraz potrzeby pilnej zmiany przepisów dot. wydawania zezwoleń na   składowanie i przetwarzanie odpadów.

SPOTKANIE „REGIONALIZM WOBEC INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ” 2018

W dniach 9-13 maja  2018 r. Stowarzyszenie  po raz kolejny podjęło się zorganizowania  wydarzenia z udziałem partnerskich delegacji zagranicznych 
z Białorusi, Rumunii, Słowenii i Mołdawii. Tym razem do współorganizacji  wydarzenia włączył się  Związek Miast i Gmin Województwa Świętokrzyskiego oraz Klubem Inicjatyw Samorządowych z Bytomia., to główny temat, jaki towarzyszył pobytowi M.IN. w Sandomierzu i Opatowie 40-osobowej grupy przedstawicieli Białorusi, Rumunii, Słowenii i Mołdawii.Gospodarzem pierwszego dnia była wójt gminy Sadowie p. Marzena Urban-Żelazowska.  W spotkaniu oprócz władz województwa świętokrzyskiego, przedstawicieli gmin Sadowie i Obrazów oraz przedstawicieli miasta  Ostrowca Świętokrzyskiego uczestniczyli także delegaci Stowarzyszenia Gmin Regionu Południowo-Zachodniego Mazowsza: prezes p. Grzegorz Świetlik oraz członkowie Komisji Konsultacyjnej i Zarządu p. Sławomir Socha, p. Czesław Dzierżawski,  p. Jerzy Rebzda – wójt Gminy Rokiciny oraz p. Artur Pawlak – wójt gminy Ujazd. Natomiast delegacje zagraniczne  reprezentowali: żupan Franc Horwat – gmina Tisina  ( Słowenia), żupan Franc  Slihthuber gmina Gornij Petrovci ( Słowenia),, Slavko Petek  gmina Beltinci ( Słowenia), delegacji z Rumunii przewodniczył  Andrej Pakurar  z Tasnad, Mołdawię reprezentował prezydent miasta Cimislija – Florin Berejan, a z białoruskiej  Fundacji im. Lva Sapiehy w wydarzeniu uczestniczył Vladimir Szanceu. 

 

Po wizycie na terenach Gór Świętokrzyskich delegaci  udali się do woj. łódzkiego na dalszą część spotkań  w gminach członkowskich naszego Stowarzyszenia t.j.  Koluszki,

 Ujazd, Rokiciny, Budziszewice i Rogów. Tematem przewodnim tegorocznej integracji była współpraca na gruncie gospodarczym między krajami europejskimi, dlatego oprócz  zwiedzania ciekawych miejsc i poznawania kultury polskiej, zagraniczni goście mogli poznać również  nasze rozwiązania ekonomiczne zwiedzić zakłady produkcyjne i przetwórcze oraz wymienić się własnymi doświadczeniami. Na zakończenie wydarzenia w gminie Rokiciny  odbyła się  konferencja z udziałem oficjalnych gości i prelegentów m.in. dyrektor Wydziału Funduszy Europejskich w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim p. Ilony Balcerczyk, prezes zarządu Stronnictwa Pracy prof. Zygmuntem Wrzesińskim oraz profesor Politechniki Łódzkiej p. Elżbietą Hibner, która  wygłosiła wielce  interesujący referat  o współpracy samorządowej oraz  roli niezależnej inicajtywy gospodarczej w  ekonomii.

 

,

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA W BRZEZINACH

19 maja 2017 r.  prezes Stowarzyszenia  Grzegorz Świetlik uczestniczył w międzynarodowym spotkaniu integracyjnym w Syberii w Gminie Brzeziny realizowanych w ramach programu unijnego „Europa dla obywateli”.  Na konferencji z udziałem gości z Włoch, Francji, Rumunii i Portugalii wygłosił prelekcję  „Wielokulturowość i integracja na poziomie regionalnym”.

PRZEWODNICTWO W OPOS

Już 8 czerwca Stowarzyszenie Gmin Regionu Południowo-Zachodniego Mazowsza z siedzibą w Ujeździe obejmie prezydencję w OPOS.
15 maja 2017r. w ramach Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych w Ministerstwie Cyfryzacji w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie pod przewodnictwem Prezesa Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Ziemi Łódzkiej, a zarazem Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego p. Henryka Brzyszcza. Na spotkaniu poruszano ważne dla lokalnych społeczności sprawy omawiane w atmosferze zrozumienia problemów na jakie napotykają władze samorządowe.

XXII REGIONALIZM WOBEC INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ 2017

19104840_483788915293372_19160760_oW ramach kolejnego już wydarzenia „Regionalizm wobec integracji europejskiej” organizowanego przez samorządy zrzeszone w Stowarzyszeniu Gmin Regionu Południowo-Zachodniego Mazowsza, w dniach 7-10 czerwca gościliśmy delegacje z partnerskich miast z Słowenii, Rumunii i Mołdawii.  Delegację z Beltinci reprezentowali: przewodniczący delegacji – Slavko Petek – dyrektor Administracji Gminy Beltinci, przedstawiciel Związku samorządów Słowenii Joże Ferćak – Naczelnik Zrzeszenia Związku Strażaków Beltinci, Alojz Sok – żupan (burmistrz miasta Ormoż), Franc Horvat – żupan (gmina Tiśina). Delegację  Rumunii reprezentowali: Grib Csaba Francis – prezydent miasta Tasnad, Barna Balazs-Kiśkaza – wiceprezydent miasta. Delegację Mołdawii reprezentowali: Gheorge Raileanu – prezydent Cimisliji – członek Zarządu zrzeszenia Samorządów Mołdowy oraz Michail Olarescu – starosta regionu Cimislija.
Wizytę rozpoczęła oficjalna konferencja w Gminnym Ośrodku Kultury w Niewiadowie, w której wzięli udział  także przedstawiciele władz samorządów będących zarówno członkami SGRPZM jak również Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych OPOS, w którym nasze Stowarzyszenie objęło przewodnictwo.
Najważniejszym punktem spotkania, które otworzył Wójt Gminy Ujazd Artur Pawlak było podpisanie umowy współpracy między przedstawicielami gminy Sadowie (województwo Świętokrzyskie) i gminy Tisina (Słowenia) oraz podpisanie przez Przewodniczącego Rady Regionu Mołdawii Michaiła Valarescu „Deklaracji współpracy krajów środkowej Europy”. 

 PROGRAM WYDARZENIA :

07.06 – Oficjalna  kolacja powitalna  GMINA BRZEZINY

08.06  konferencja OPOS– wieczór przyjaźni – ognisko –  GOK Niewiadów – GMINA UJAZD 

09.06 – zawody strażackie Spała

10.06 – zawody strażackie Spała  – wieczór pożegnalny.

 

Do góry