Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Stowarzyszenia Gmin Regionu Płd-Zach. Mazowsza 2018

Dnia 27 marca 2018r.. w Urzędzie Miasta w Koluszkach odbyło się Walne Zebranie
Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Gmin Regionu Płd-Zach. Mazowsza.
Prezesem Stowarzyszenia na kolejną kadencję ponownie został p. Grzegorz Świetlik.
Ukonstytuował się również Zarząd Stowarzyszenia.