SPOTKANIE „REGIONALIZM WOBEC INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ” 2018

W dniach 9-13 maja  2018 r. Stowarzyszenie  po raz kolejny podjęło się zorganizowania  wydarzenia z udziałem partnerskich delegacji zagranicznych 
z Białorusi, Rumunii, Słowenii i Mołdawii. Tym razem do współorganizacji  wydarzenia włączył się  Związek Miast i Gmin Województwa Świętokrzyskiego oraz Klubem Inicjatyw Samorządowych z Bytomia., to główny temat, jaki towarzyszył pobytowi M.IN. w Sandomierzu i Opatowie 40-osobowej grupy przedstawicieli Białorusi, Rumunii, Słowenii i Mołdawii.Gospodarzem pierwszego dnia była wójt gminy Sadowie p. Marzena Urban-Żelazowska.  W spotkaniu oprócz władz województwa świętokrzyskiego, przedstawicieli gmin Sadowie i Obrazów oraz przedstawicieli miasta  Ostrowca Świętokrzyskiego uczestniczyli także delegaci Stowarzyszenia Gmin Regionu Południowo-Zachodniego Mazowsza: prezes p. Grzegorz Świetlik oraz członkowie Komisji Konsultacyjnej i Zarządu p. Sławomir Socha, p. Czesław Dzierżawski,  p. Jerzy Rebzda – wójt Gminy Rokiciny oraz p. Artur Pawlak – wójt gminy Ujazd. Natomiast delegacje zagraniczne  reprezentowali: żupan Franc Horwat – gmina Tisina  ( Słowenia), żupan Franc  Slihthuber gmina Gornij Petrovci ( Słowenia),, Slavko Petek  gmina Beltinci ( Słowenia), delegacji z Rumunii przewodniczył  Andrej Pakurar  z Tasnad, Mołdawię reprezentował prezydent miasta Cimislija – Florin Berejan, a z białoruskiej  Fundacji im. Lva Sapiehy w wydarzeniu uczestniczył Vladimir Szanceu. 

 

Po wizycie na terenach Gór Świętokrzyskich delegaci  udali się do woj. łódzkiego na dalszą część spotkań  w gminach członkowskich naszego Stowarzyszenia t.j.  Koluszki,

 Ujazd, Rokiciny, Budziszewice i Rogów. Tematem przewodnim tegorocznej integracji była współpraca na gruncie gospodarczym między krajami europejskimi, dlatego oprócz  zwiedzania ciekawych miejsc i poznawania kultury polskiej, zagraniczni goście mogli poznać również  nasze rozwiązania ekonomiczne zwiedzić zakłady produkcyjne i przetwórcze oraz wymienić się własnymi doświadczeniami. Na zakończenie wydarzenia w gminie Rokiciny  odbyła się  konferencja z udziałem oficjalnych gości i prelegentów m.in. dyrektor Wydziału Funduszy Europejskich w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim p. Ilony Balcerczyk, prezes zarządu Stronnictwa Pracy prof. Zygmuntem Wrzesińskim oraz profesor Politechniki Łódzkiej p. Elżbietą Hibner, która  wygłosiła wielce  interesujący referat  o współpracy samorządowej oraz  roli niezależnej inicajtywy gospodarczej w  ekonomii.

 

,