Spotkanie Dyrektorów OPOS-u

4 czerwca 2018 roku w biurze Stowarzyszenia Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego odbyło się Spotkanie Dyrektorów Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych. W spotkaniu uczestniczyli: Marek Ćwiąkała – Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych;  Tomasz Telesiński – Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski;  Halina Kałużna – Stowarzyszenie Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego;  Ferdynand Morski – Śląski Związek Gmin i Powiatów;   Janusz Sypiański – Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich;   Natalia Walewska-Wojciechowska – Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego;  Grzegorz Świetlik – Stowarzyszenie Gmin Regionu Południowo-Zachodniego Mazowsza. Zebraniu przewodniczył Janusz Sypiański reprezentujący Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich sprawujący obecnie prezydencję. Omówiono i przyjęto propozycje stanowisk na spotkanie Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych:
 – w sprawie aktualnych problemów w systemie ochrony zdrowia;                            
– w sprawie potrzeby nowelizacji przepisów ustawy Prawo łowieckie w zakresie szacowania   szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych;                                                                                                       
–  w sprawie postępowania PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczące obowiązku likwidacji przejazdów kolejowo – drogowych i przejść zlokalizowanych na drogach   wewnętrznych;                                                                                 
–  w sprawie konieczności znowelizowania przepisów Kodeksu Cywilnego w zakresie   ustawowego dziedziczenia spadków przez gminy;  
–  w sprawie zamiarów obniżenia wynagrodzeń pracowników samorządowych zatrudnionych   na podstawie wyboru i powołania;  – w sprawie potrzeby aktualizacji stawek według których pracodawcy zwracają pracownikom koszty używania ich prywatnych pojazdów do celów służbowych;                                                
– w sprawie organizacji najbliższych wyborów samorządowych;           
– w sprawie określenia potrzeby ustanowienia subwencji ekologicznej dla gmin, których   tereny objęte są ochroną obszarów naturalnych; 
–  w sprawie potrzeby finansowego wsparcia Domów Opieki Społecznej; 
–  w sprawie problemu składowania odpadów w miejscach niedozwolonych i niezgodnie z   zezwoleniami oraz potrzeby pilnej zmiany przepisów dot. wydawania zezwoleń na   składowanie i przetwarzanie odpadów.

    Do góry