Aktualności

PRZEWODNICTWO W OPOS

Już 8 czerwca Stowarzyszenie Gmin Regionu Południowo-Zachodniego Mazowsza z siedzibą w Ujeździe obejmie prezydencję w OPOS.
15 maja 2017r. w ramach Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych w Ministerstwie Cyfryzacji w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie pod przewodnictwem Prezesa Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Ziemi Łódzkiej, a zarazem Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego p. Henryka Brzyszcza. Na spotkaniu poruszano ważne dla lokalnych społeczności sprawy omawiane w atmosferze zrozumienia problemów na jakie napotykają władze samorządowe.

XXII REGIONALIZM WOBEC INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ 2017

19104840_483788915293372_19160760_oW ramach kolejnego już wydarzenia „Regionalizm wobec integracji europejskiej” organizowanego przez samorządy zrzeszone w Stowarzyszeniu Gmin Regionu Południowo-Zachodniego Mazowsza, w dniach 7-10 czerwca gościliśmy delegacje z partnerskich miast z Słowenii, Rumunii i Mołdawii.  Delegację z Beltinci reprezentowali: przewodniczący delegacji – Slavko Petek – dyrektor Administracji Gminy Beltinci, przedstawiciel Związku samorządów Słowenii Joże Ferćak – Naczelnik Zrzeszenia Związku Strażaków Beltinci, Alojz Sok – żupan (burmistrz miasta Ormoż), Franc Horvat – żupan (gmina Tiśina). Delegację  Rumunii reprezentowali: Grib Csaba Francis – prezydent miasta Tasnad, Barna Balazs-Kiśkaza – wiceprezydent miasta. Delegację Mołdawii reprezentowali: Gheorge Raileanu – prezydent Cimisliji – członek Zarządu zrzeszenia Samorządów Mołdowy oraz Michail Olarescu – starosta regionu Cimislija.
Wizytę rozpoczęła oficjalna konferencja w Gminnym Ośrodku Kultury w Niewiadowie, w której wzięli udział  także przedstawiciele władz samorządów będących zarówno członkami SGRPZM jak również Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych OPOS, w którym nasze Stowarzyszenie objęło przewodnictwo.
Najważniejszym punktem spotkania, które otworzył Wójt Gminy Ujazd Artur Pawlak było podpisanie umowy współpracy między przedstawicielami gminy Sadowie (województwo Świętokrzyskie) i gminy Tisina (Słowenia) oraz podpisanie przez Przewodniczącego Rady Regionu Mołdawii Michaiła Valarescu „Deklaracji współpracy krajów środkowej Europy”. 

 PROGRAM WYDARZENIA :

07.06 – Oficjalna  kolacja powitalna  GMINA BRZEZINY

08.06  konferencja OPOS– wieczór przyjaźni – ognisko –  GOK Niewiadów – GMINA UJAZD 

09.06 – zawody strażackie Spała

10.06 – zawody strażackie Spała  – wieczór pożegnalny.

 

POSIEDZENIE OPOS W WARSZAWIE 2017

W dn. 25 stycznia 2017 r. delegacja  Stowarzyszenia Gmin Regionu Płd.-Zach. Mazowsza uczestniczyła w  posiedzeniu Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych (OPOS) w siedzibie Ministerstwa Cyfryzacji w Warszawie. W ramach spotkania z przedstawicielami Ministerstwa oraz Instytutu zostały omówione następujące tematy:

a) planowane przez Rząd na rok 2017 główne kierunki prac w zakresie ustawodawstwa samorządowego, z udziałem Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (kwestia Ew. powrotu do idei powołania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Samorządowego);

b) omówienie kierunków planowanej na rok 2017 dużej, systemowej nowelizacji Kodeksu Postępowania administracyjnego;
c) potencjalne przekształcenie Samorządowych Kolegiów Odwoławczych;
d) zaangażowanie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz z Ministerstwem Cyfryzacji i Ministerstwem Finansów w wykorzystanie wyników przeprowadzonego przez OPOS badania dot. stanu funkcjonowania urzędów stanu cywilnego w Polsce;
e) współpraca Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych z Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego.

W trakcie posiedzenia przedyskutowano i przyjęto stanowiska OPOS w następujących sprawach:

•  potrzeby dokonania całościowego przeglądu systemu prawa samorządowego;
•  zmiany regulacji prawnych dotyczących naliczania dodatku mieszkaniowego;
•  projektu ustawy o Polskiej Służbie Geologicznej z dnia 13 września 2016 r. wprowadzającego zmiany w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze.

Na posiedzeniu przedstawiono także informacje nt. prac przedstawicieli OPOS w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego i jej zespołach, jak również omówiono dalsze prace związane z wykorzystaniem wyników badań dot. stanu funkcjonowania USC.

W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele dziewięciu organizacji – sygnatariuszy OPOS, tj.:

• Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych;
• Stowarzyszenia Gmin Regionu Południowo-Zachodniego Mazowsza;
• Stowarzyszenia Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego;
• Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski;
• Śląskiego Związku Gmin i Powiatów;
• Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego;
• Związku Gmin Lubelszczyzny;
• Związku Gmin Pomorskich;
• Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich.

A także przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego.
Ze strony MSWiA obecni byli:
1. Grzegorz Ziomek – Dyrektor Departamentu Administracji Publicznej:
2. Szymon Wróbel – radca ministra
3. Artur Chruściński – naczelnik Wydziału Nadzoru w Departamencie Administracji Publicznej
4. Urszula Rudynek – Ciechomska  – Zastępca Dyrektora Departamentu  Departamentu Spraw Obywatelskich
5. Barbara Łapińska – Naczelnik Wydziału Rejestracji Stanu Cywilnego
6.  Julia Głazowska – Dmitruk  – Główny Specjalista w Wydziale Rejestracji Stanu Cywilnego
7. Monika Bożyk – radca ministra w Wydziale Analityczno-Prawnym
8. Katarzyna Łopatka – główny specjalista w Wydziale Analityczno-Prawnym

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego reprezentowali:
1. Sławomir Stalmach – Zastępca Dyrektora NIST
2. Bogumiła Kapusta – Kierownik Zespołu ds. analiz i współpracy z podmiotami zewnętrznymi.

 

NOWOROCZNE SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI SAMORZĄDÓW W KRAKOWIE

W dniu 9 stycznia w Krakowie odbywało się noworoczne spotkanie przedstawicieli samorządów z całej Polski. W uroczystościach brali udział przedstawiciele Stowarzyszenia Gmin Regionu Płd.-Zach. Mazowsza z prezesem panem Grzegorzem Świetlikiem. W skład delegacji z naszego regionu wchodzili także wójt Gminy Rokiciny Jerzy Rebzda, który pełni funkcję członka Zarządu oraz członkowie Komisji Konsultacyjnej – Mirosław Kik, Sławomir Socha i Zenon Chojnacki.
W ramach organizowanego spotkania szczególny charakter ma audiencja w pokoju papieskim na ul. Franciszkańskiej 3.  W trakcie tego kameralnego spotkania delegaci mieli okazję spotkać się z arcybiskupem Markiem Jędraszewskim – gospodarzem spotkania. W krótkiej rozmowie wójt Gminy Rokiciny Jerzy Rebzda w imieniu delegacji podziękował za zaproszenie i przekazał życzenia noworoczne.
W drugiej części odbywały się uroczystości w salach Rady Miasta Krakowa z udziałem przedstawicieli samorządu z całego kraju, reprezentantami władz państwa oraz korpusu konsularnego. Uczestnicy spotkań mieli okazję wysłuchać kolęd w wykonaniu zespołu góralskiego . W trakcie przyjęcia przygotowanego dla przedstawicieli samorządu była okazja do wielostronnych spotkań oraz do rozmów z wieloma przedstawicielami władz samorządowych m.in. z prezydentem Przemyśla Robertem Chomą, v-ce prezydentem Bytomia Robertem Dederko, dyrektorem biura Związku Gmin Pomorskich b. v-ce ministrem administracji i cyfryzacji Bogdanem Dombrowskim, dyrektorem Biura Związku Gmin Wamińsko-Mazurskich Januszem Sypiańskim, V-ce starostą Łęczyckim Krystyną Pawlak oraz gospodarzem uroczystości przewodniczącym Federacji i jednocześnie przewodniczącym Konwentu Przewodniczących Sejmików Wojewódzkich RP Kazimierzem Barczykiem. Spotkania były okazją do wymiany poglądów w różnych kwestiach samorządowych i tworzenia perspektyw do otwarcia nowych inicjatyw wielostronnych.

 
 
 
 
 

PROJEKT „1050-lecie chrztu Polski – Dobrawa matka polskich królów”

W 2016 roku Stowarzyszenie zorganizowało wykład historyczny pn. „1050-lecie chrztu Polski – Dobrawa matka polskich królów”
poświęcony polskiemu księciu Mieszkowi I oraz jego żonie Dobrawie, dzięki której Polska została włączona do szeroko rozumianej kultury zachodnioeuropejskiej. Konferencję przygotował prezes Stowarzyszenia Regionu Południowo – Zachodniego Mazowsza pan Grzegorz Świetlik. . Konferencji towarzyszyła wystawa  cennych eksponatów min. zbioru monet i rycin związanych z okresem początków państwa Polskiego.  Prelekcja oraz wystawa  została przedstawiona we wszystkich gminach  członkowskich , jak i w wielu miejscach Polski. W ramach współpracy między Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów konferencja odbyła się w Piekarach Śląskich gdzie została zainicjowana przez prezydent Piekar Śląskich Sławę Umińską-Duraj, gdzie  słuchaczami byli uczniowie piekarskich szkół oraz seniorzy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Na zaproszenie prezydenta Bytomia Damiana Bartyla wystawa została również pokazana w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bytomiu.

JUBILEUSZ 20-LECIA STOWARZYSZENIA

W dniach 15-18 czerwca 2016r. odbyły się uroczystości związane z jubileuszem 20-lecia Stowarzyszenia Regionu Płd.-Zach. Mazowsza.
Na zaproszenie Stowarzyszenia w obchodach rocznicowych wzięli udział przedstawiciele wszystkich gmin członkowskich oraz m.in. delegacje z Wilejki (Białoruś), Cimisliji (Mołdawia), Tasnad (Rumunia) i Beltinci (Słowenia). Wydarzenie  zostało zainaugurowane w gminie Budziszewice, a oficjalna część uroczystości odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury w Niewiadowie (gmina Ujazd).  Spotkaniu  towarzyszyły  okolicznościowe wystawy poświęcone członkowskim gminom oraz ich partnerom, oraz rocznicowa, nawiązująca do 1050 rocznicy Chrztu Polski i postaci księżnej Dobrawy – matki królów polskich.

W ramach jubileuszu na zaproszenie vice prezydentów miast został zorganizowany wyjazd studyjny do Częstochowy i Bytomia, w którym uczestniczyli przedstawiciele samorządów gmin członkowskich oraz goście z zaproszonych delegacji zagranicznych.

Był też czas na wspomnienia, szczególnie, że z zaproszenia na spotkanie skorzystały również osoby, które asystowały przy początkach prac Stowarzyszenia. Podkreślano rolę organizacji w dzieleniu się doświadczeniami samorządu polskiego, który ma za sobą już ponad ćwierć wieku doświadczeń. Ma to szczególną rolę właśnie dla samorządów z krajów, które starają się nawiązywać współpracę z Unią Europejską i korzystać z naszych doświadczeń.

 

 

 

 

KONFERENCJA „200-lecia Królestwa Polskiego”

W dniu 21 października 2015r. w Gminie Rokiciny odbyła się konferencja wraz z wystawą z okazji 200-lecia Królestwa Polskiego zorganizowana przez Stowarzyszenie Gmin Regionu Południowo-Zachodniego Mazowsza. Wydarzenie zainaugurowano w Publicznym Gimnazjum w Popielawach, gdzie młodzież miała okazję  wysłuchać interesującego historycznego wykładu o Polsce z okresu Królestwa Kongresowego  przedstawionego przez Prezesa Stowarzyszenia Pana Grzegorza Świetlika.  Wystawa, na której można było obejrzeć dokumenty,  monety i  mapy z tamtego okresu
przybliżyły uczestnikom obraz naszej ojczyzny w latach 1815-1832. Prezentacja również została przedstawiona w Gminnym Ośrodku Kultury w Rokicinach, gdzie Pan Grzegorz Świetlik odpowiadał i dyskutował na temat historycznych aspektów rozwoju kraju w tamtym okresie . Dzięki staraniom Stowarzyszenia Gmin Południowo – Zachodniego Mazowsza i jego przewodniczącego obchody 200-lecia Królestwa Polskiego nabrały ogólnokrajowego znaczenia. Serie wykładów, konferencji, dyskusji i wystaw zakończyła uroczystość w Zespole Szkół w Osiedlu Niewiadów..

 

POSIEDZENIE ZARZĄDU wrzesień 2015

W dniu 23 września 2015r. w urzędzie gminy Rokiciny odbyło się spotkanie Zarządu  Stowarzyszenia Regionu Południowo-Zachodniego Mazowsza.
W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele gmin członkowskich: Ujazd, Brzeziny, Koluszki, Rogów i Rokiciny. Na posiedzeniu został omówiony plan działań Stowarzyszenia do końca bieżącego roku w związku z czym ustalono harmonogram konferencji objazdowej z okazji 200-lecia Królestwa Polskiego. Inauguracja wydarzenia miałaby się odbyć  21 października br.  Wystawa oraz prezentacja miałaby być zaprezentowana w Publicznym Gimnazjum w Popielawach oraz Gminnym Ośrodku Kultury w Rokicinach.
Na posiedzeniu przedyskutowano również przyszłoroczną wizytę partnerskich samorządów w ramach wydarzenia „Regionalizm wobec integracji europejskiej” oraz omówiono  uroczystości związane z  20-leciem Stowarzyszenia.

 

REGIONALIZM WOBEC INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ czerwiec 2015

W pierwszej połowie czerwca 2015r. miało miejsce kolejne już wydarzenie z udziałem delegacji zagranicznych m.in. z Rumunii, Słowenii, Mołdawii i Białorusi. Wizytę rozpoczął wieczór przyjaźni, w którym uczestniczyli jako gospodarze  przedstawiciele władz gminy Rokiciny, Ujazd, Brzeziny, a także  zaproszeni delegaci ze świętokrzyskiej gminy Skarżysko-Kościelne. Podczas spotkania  i uroczystej kolacji  została zaprezentowana wystawa  pn. „Kultura, tradycja, współczesność naszego regionu” przygotowana przez Zarządu Stowarzyszenia Gmin Regionu Południowo-Zachodniego Mazowsza.
W ramach wizyty  goście mieli okazję  odwiedzić miasto Koluszki oraz uczestniczyć  w uroczystej sesji Rady Gminy Ujazd poświęconej 25-leciu samorządu terytorialnego w Polsce. Stowarzyszenie  zorganizowało także dla przedstawicieli delegacji zagranicznych wycieczki do Warszawy i Krakowa.
Tegoroczne spotkanie było bardzo owocne, szczególnie pod względem nawiązania nowych relacji między zagranicznymi partnerami, a  nowymi włodarzami zrzeszonych gmin.

 

 

 

 

WYBORY NOWEGO ZARZĄDU

W Urzędzie Gminy w Rokicinach w dn. 10.04.2015r. odbyło się  Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia, na którym zostało przyjęte sprawozdanie z pracy Zarządu oraz informacja o działalności Stowarzyszenia w minionej kadencji. Następnie odbyły się  wybory członków nowego Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Koordynacyjnej i Konsultacyjnej, a także omówiono przygotowania do organizacji  spotkania „Regionalizm wobec integracji europejskiej 2015.