Aktualności

NOWOROCZNE SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI SAMORZĄDÓW W KRAKOWIE

W dniu 9 stycznia w Krakowie odbywało się noworoczne spotkanie przedstawicieli samorządów z całej Polski. W uroczystościach brali udział przedstawiciele Stowarzyszenia Gmin Regionu Płd.-Zach. Mazowsza z prezesem panem Grzegorzem Świetlikiem. W skład delegacji z naszego regionu wchodzili także wójt Gminy Rokiciny Jerzy Rebzda, który pełni funkcję członka Zarządu oraz członkowie Komisji Konsultacyjnej – Mirosław Kik, Sławomir Socha i Zenon Chojnacki.
W ramach organizowanego spotkania szczególny charakter ma audiencja w pokoju papieskim na ul. Franciszkańskiej 3.  W trakcie tego kameralnego spotkania delegaci mieli okazję spotkać się z arcybiskupem Markiem Jędraszewskim – gospodarzem spotkania. W krótkiej rozmowie wójt Gminy Rokiciny Jerzy Rebzda w imieniu delegacji podziękował za zaproszenie i przekazał życzenia noworoczne.
W drugiej części odbywały się uroczystości w salach Rady Miasta Krakowa z udziałem przedstawicieli samorządu z całego kraju, reprezentantami władz państwa oraz korpusu konsularnego. Uczestnicy spotkań mieli okazję wysłuchać kolęd w wykonaniu zespołu góralskiego . W trakcie przyjęcia przygotowanego dla przedstawicieli samorządu była okazja do wielostronnych spotkań oraz do rozmów z wieloma przedstawicielami władz samorządowych m.in. z prezydentem Przemyśla Robertem Chomą, v-ce prezydentem Bytomia Robertem Dederko, dyrektorem biura Związku Gmin Pomorskich b. v-ce ministrem administracji i cyfryzacji Bogdanem Dombrowskim, dyrektorem Biura Związku Gmin Wamińsko-Mazurskich Januszem Sypiańskim, V-ce starostą Łęczyckim Krystyną Pawlak oraz gospodarzem uroczystości przewodniczącym Federacji i jednocześnie przewodniczącym Konwentu Przewodniczących Sejmików Wojewódzkich RP Kazimierzem Barczykiem. Spotkania były okazją do wymiany poglądów w różnych kwestiach samorządowych i tworzenia perspektyw do otwarcia nowych inicjatyw wielostronnych.

 
 
 
 
 

PROJEKT „1050-lecie chrztu Polski – Dobrawa matka polskich królów”

W 2016 roku Stowarzyszenie zorganizowało wykład historyczny pn. „1050-lecie chrztu Polski – Dobrawa matka polskich królów”
poświęcony polskiemu księciu Mieszkowi I oraz jego żonie Dobrawie, dzięki której Polska została włączona do szeroko rozumianej kultury zachodnioeuropejskiej. Konferencję przygotował prezes Stowarzyszenia Regionu Południowo – Zachodniego Mazowsza pan Grzegorz Świetlik. . Konferencji towarzyszyła wystawa  cennych eksponatów min. zbioru monet i rycin związanych z okresem początków państwa Polskiego.  Prelekcja oraz wystawa  została przedstawiona we wszystkich gminach  członkowskich , jak i w wielu miejscach Polski. W ramach współpracy między Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów konferencja odbyła się w Piekarach Śląskich gdzie została zainicjowana przez prezydent Piekar Śląskich Sławę Umińską-Duraj, gdzie  słuchaczami byli uczniowie piekarskich szkół oraz seniorzy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Na zaproszenie prezydenta Bytomia Damiana Bartyla wystawa została również pokazana w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bytomiu.

JUBILEUSZ 20-LECIA STOWARZYSZENIA

W dniach 15-18 czerwca 2016r. odbyły się uroczystości związane z jubileuszem 20-lecia Stowarzyszenia Regionu Płd.-Zach. Mazowsza.
Na zaproszenie Stowarzyszenia w obchodach rocznicowych wzięli udział przedstawiciele wszystkich gmin członkowskich oraz m.in. delegacje z Wilejki (Białoruś), Cimisliji (Mołdawia), Tasnad (Rumunia) i Beltinci (Słowenia). Wydarzenie  zostało zainaugurowane w gminie Budziszewice, a oficjalna część uroczystości odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury w Niewiadowie (gmina Ujazd).  Spotkaniu  towarzyszyły  okolicznościowe wystawy poświęcone członkowskim gminom oraz ich partnerom, oraz rocznicowa, nawiązująca do 1050 rocznicy Chrztu Polski i postaci księżnej Dobrawy – matki królów polskich.

W ramach jubileuszu na zaproszenie vice prezydentów miast został zorganizowany wyjazd studyjny do Częstochowy i Bytomia, w którym uczestniczyli przedstawiciele samorządów gmin członkowskich oraz goście z zaproszonych delegacji zagranicznych.

Był też czas na wspomnienia, szczególnie, że z zaproszenia na spotkanie skorzystały również osoby, które asystowały przy początkach prac Stowarzyszenia. Podkreślano rolę organizacji w dzieleniu się doświadczeniami samorządu polskiego, który ma za sobą już ponad ćwierć wieku doświadczeń. Ma to szczególną rolę właśnie dla samorządów z krajów, które starają się nawiązywać współpracę z Unią Europejską i korzystać z naszych doświadczeń.

 

 

 

 

KONFERENCJA „200-lecia Królestwa Polskiego”

W dniu 21 października 2015r. w Gminie Rokiciny odbyła się konferencja wraz z wystawą z okazji 200-lecia Królestwa Polskiego zorganizowana przez Stowarzyszenie Gmin Regionu Południowo-Zachodniego Mazowsza. Wydarzenie zainaugurowano w Publicznym Gimnazjum w Popielawach, gdzie młodzież miała okazję  wysłuchać interesującego historycznego wykładu o Polsce z okresu Królestwa Kongresowego  przedstawionego przez Prezesa Stowarzyszenia Pana Grzegorza Świetlika.  Wystawa, na której można było obejrzeć dokumenty,  monety i  mapy z tamtego okresu
przybliżyły uczestnikom obraz naszej ojczyzny w latach 1815-1832. Prezentacja również została przedstawiona w Gminnym Ośrodku Kultury w Rokicinach, gdzie Pan Grzegorz Świetlik odpowiadał i dyskutował na temat historycznych aspektów rozwoju kraju w tamtym okresie . Dzięki staraniom Stowarzyszenia Gmin Południowo – Zachodniego Mazowsza i jego przewodniczącego obchody 200-lecia Królestwa Polskiego nabrały ogólnokrajowego znaczenia. Serie wykładów, konferencji, dyskusji i wystaw zakończyła uroczystość w Zespole Szkół w Osiedlu Niewiadów..

 

POSIEDZENIE ZARZĄDU wrzesień 2015

W dniu 23 września 2015r. w urzędzie gminy Rokiciny odbyło się spotkanie Zarządu  Stowarzyszenia Regionu Południowo-Zachodniego Mazowsza.
W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele gmin członkowskich: Ujazd, Brzeziny, Koluszki, Rogów i Rokiciny. Na posiedzeniu został omówiony plan działań Stowarzyszenia do końca bieżącego roku w związku z czym ustalono harmonogram konferencji objazdowej z okazji 200-lecia Królestwa Polskiego. Inauguracja wydarzenia miałaby się odbyć  21 października br.  Wystawa oraz prezentacja miałaby być zaprezentowana w Publicznym Gimnazjum w Popielawach oraz Gminnym Ośrodku Kultury w Rokicinach.
Na posiedzeniu przedyskutowano również przyszłoroczną wizytę partnerskich samorządów w ramach wydarzenia „Regionalizm wobec integracji europejskiej” oraz omówiono  uroczystości związane z  20-leciem Stowarzyszenia.

 

REGIONALIZM WOBEC INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ czerwiec 2015

W pierwszej połowie czerwca 2015r. miało miejsce kolejne już wydarzenie z udziałem delegacji zagranicznych m.in. z Rumunii, Słowenii, Mołdawii i Białorusi. Wizytę rozpoczął wieczór przyjaźni, w którym uczestniczyli jako gospodarze  przedstawiciele władz gminy Rokiciny, Ujazd, Brzeziny, a także  zaproszeni delegaci ze świętokrzyskiej gminy Skarżysko-Kościelne. Podczas spotkania  i uroczystej kolacji  została zaprezentowana wystawa  pn. „Kultura, tradycja, współczesność naszego regionu” przygotowana przez Zarządu Stowarzyszenia Gmin Regionu Południowo-Zachodniego Mazowsza.
W ramach wizyty  goście mieli okazję  odwiedzić miasto Koluszki oraz uczestniczyć  w uroczystej sesji Rady Gminy Ujazd poświęconej 25-leciu samorządu terytorialnego w Polsce. Stowarzyszenie  zorganizowało także dla przedstawicieli delegacji zagranicznych wycieczki do Warszawy i Krakowa.
Tegoroczne spotkanie było bardzo owocne, szczególnie pod względem nawiązania nowych relacji między zagranicznymi partnerami, a  nowymi włodarzami zrzeszonych gmin.

 

 

 

 

WYBORY NOWEGO ZARZĄDU

W Urzędzie Gminy w Rokicinach w dn. 10.04.2015r. odbyło się  Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia, na którym zostało przyjęte sprawozdanie z pracy Zarządu oraz informacja o działalności Stowarzyszenia w minionej kadencji. Następnie odbyły się  wybory członków nowego Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Koordynacyjnej i Konsultacyjnej, a także omówiono przygotowania do organizacji  spotkania „Regionalizm wobec integracji europejskiej 2015.