JUBILEUSZ 20-LECIA STOWARZYSZENIA

W dniach 15-18 czerwca 2016r. odbyły się uroczystości związane z jubileuszem 20-lecia Stowarzyszenia Regionu Płd.-Zach. Mazowsza.
Na zaproszenie Stowarzyszenia w obchodach rocznicowych wzięli udział przedstawiciele wszystkich gmin członkowskich oraz m.in. delegacje z Wilejki (Białoruś), Cimisliji (Mołdawia), Tasnad (Rumunia) i Beltinci (Słowenia). Wydarzenie  zostało zainaugurowane w gminie Budziszewice, a oficjalna część uroczystości odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury w Niewiadowie (gmina Ujazd).  Spotkaniu  towarzyszyły  okolicznościowe wystawy poświęcone członkowskim gminom oraz ich partnerom, oraz rocznicowa, nawiązująca do 1050 rocznicy Chrztu Polski i postaci księżnej Dobrawy – matki królów polskich.

W ramach jubileuszu na zaproszenie vice prezydentów miast został zorganizowany wyjazd studyjny do Częstochowy i Bytomia, w którym uczestniczyli przedstawiciele samorządów gmin członkowskich oraz goście z zaproszonych delegacji zagranicznych.

Był też czas na wspomnienia, szczególnie, że z zaproszenia na spotkanie skorzystały również osoby, które asystowały przy początkach prac Stowarzyszenia. Podkreślano rolę organizacji w dzieleniu się doświadczeniami samorządu polskiego, który ma za sobą już ponad ćwierć wieku doświadczeń. Ma to szczególną rolę właśnie dla samorządów z krajów, które starają się nawiązywać współpracę z Unią Europejską i korzystać z naszych doświadczeń.