JUBILEUSZ 20-LECIA STOWARZYSZENIA

W dniach 15-18 czerwca 2016r. odbyły się uroczystości związane z jubileuszem 20-lecia Stowarzyszenia Regionu Płd.-Zach. Mazowsza.
Na zaproszenie Stowarzyszenia w obchodach rocznicowych wzięli udział przedstawiciele wszystkich gmin członkowskich oraz m.in. delegacje z Wilejki (Białoruś), Cimisliji (Mołdawia), Tasnad (Rumunia) i Beltinci (Słowenia). Wydarzenie  zostało zainaugurowane w gminie Budziszewice, a oficjalna część uroczystości odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury w Niewiadowie (gmina Ujazd).  Spotkaniu  towarzyszyły  okolicznościowe wystawy poświęcone członkowskim gminom oraz ich partnerom, oraz rocznicowa, nawiązująca do 1050 rocznicy Chrztu Polski i postaci księżnej Dobrawy – matki królów polskich.

W ramach jubileuszu na zaproszenie vice prezydentów miast został zorganizowany wyjazd studyjny do Częstochowy i Bytomia, w którym uczestniczyli przedstawiciele samorządów gmin członkowskich oraz goście z zaproszonych delegacji zagranicznych.

Był też czas na wspomnienia, szczególnie, że z zaproszenia na spotkanie skorzystały również osoby, które asystowały przy początkach prac Stowarzyszenia. Podkreślano rolę organizacji w dzieleniu się doświadczeniami samorządu polskiego, który ma za sobą już ponad ćwierć wieku doświadczeń. Ma to szczególną rolę właśnie dla samorządów z krajów, które starają się nawiązywać współpracę z Unią Europejską i korzystać z naszych doświadczeń.

 

 

 

 

KONFERENCJA „200-lecia Królestwa Polskiego”

W dniu 21 października 2015r. w Gminie Rokiciny odbyła się konferencja wraz z wystawą z okazji 200-lecia Królestwa Polskiego zorganizowana przez Stowarzyszenie Gmin Regionu Południowo-Zachodniego Mazowsza. Wydarzenie zainaugurowano w Publicznym Gimnazjum w Popielawach, gdzie młodzież miała okazję  wysłuchać interesującego historycznego wykładu o Polsce z okresu Królestwa Kongresowego  przedstawionego przez Prezesa Stowarzyszenia Pana Grzegorza Świetlika.  Wystawa, na której można było obejrzeć dokumenty,  monety i  mapy z tamtego okresu
przybliżyły uczestnikom obraz naszej ojczyzny w latach 1815-1832. Prezentacja również została przedstawiona w Gminnym Ośrodku Kultury w Rokicinach, gdzie Pan Grzegorz Świetlik odpowiadał i dyskutował na temat historycznych aspektów rozwoju kraju w tamtym okresie . Dzięki staraniom Stowarzyszenia Gmin Południowo – Zachodniego Mazowsza i jego przewodniczącego obchody 200-lecia Królestwa Polskiego nabrały ogólnokrajowego znaczenia. Serie wykładów, konferencji, dyskusji i wystaw zakończyła uroczystość w Zespole Szkół w Osiedlu Niewiadów..

 

WYBORY NOWEGO ZARZĄDU

W Urzędzie Gminy w Rokicinach w dn. 10.04.2015r. odbyło się  Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia, na którym zostało przyjęte sprawozdanie z pracy Zarządu oraz informacja o działalności Stowarzyszenia w minionej kadencji. Następnie odbyły się  wybory członków nowego Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Koordynacyjnej i Konsultacyjnej, a także omówiono przygotowania do organizacji  spotkania „Regionalizm wobec integracji europejskiej 2015.