WYBORY NOWEGO ZARZĄDU

W Urzędzie Gminy w Rokicinach w dn. 10.04.2015r. odbyło się  Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia, na którym zostało przyjęte sprawozdanie z pracy Zarządu oraz informacja o działalności Stowarzyszenia w minionej kadencji. Następnie odbyły się  wybory członków nowego Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Koordynacyjnej i Konsultacyjnej, a także omówiono przygotowania do organizacji  spotkania „Regionalizm wobec integracji europejskiej 2015.