REGIONALIZM WOBEC INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ czerwiec 2015

W pierwszej połowie czerwca 2015r. miało miejsce kolejne już wydarzenie z udziałem delegacji zagranicznych m.in. z Rumunii, Słowenii, Mołdawii i Białorusi. Wizytę rozpoczął wieczór przyjaźni, w którym uczestniczyli jako gospodarze  przedstawiciele władz gminy Rokiciny, Ujazd, Brzeziny, a także  zaproszeni delegaci ze świętokrzyskiej gminy Skarżysko-Kościelne. Podczas spotkania  i uroczystej kolacji  została zaprezentowana wystawa  pn. „Kultura, tradycja, współczesność naszego regionu” przygotowana przez Zarządu Stowarzyszenia Gmin Regionu Południowo-Zachodniego Mazowsza.
W ramach wizyty  goście mieli okazję  odwiedzić miasto Koluszki oraz uczestniczyć  w uroczystej sesji Rady Gminy Ujazd poświęconej 25-leciu samorządu terytorialnego w Polsce. Stowarzyszenie  zorganizowało także dla przedstawicieli delegacji zagranicznych wycieczki do Warszawy i Krakowa.
Tegoroczne spotkanie było bardzo owocne, szczególnie pod względem nawiązania nowych relacji między zagranicznymi partnerami, a  nowymi włodarzami zrzeszonych gmin.