POSIEDZENIE ZARZĄDU wrzesień 2015

W dniu 23 września 2015r. w urzędzie gminy Rokiciny odbyło się spotkanie Zarządu  Stowarzyszenia Regionu Południowo-Zachodniego Mazowsza.
W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele gmin członkowskich: Ujazd, Brzeziny, Koluszki, Rogów i Rokiciny. Na posiedzeniu został omówiony plan działań Stowarzyszenia do końca bieżącego roku w związku z czym ustalono harmonogram konferencji objazdowej z okazji 200-lecia Królestwa Polskiego. Inauguracja wydarzenia miałaby się odbyć  21 października br.  Wystawa oraz prezentacja miałaby być zaprezentowana w Publicznym Gimnazjum w Popielawach oraz Gminnym Ośrodku Kultury w Rokicinach.
Na posiedzeniu przedyskutowano również przyszłoroczną wizytę partnerskich samorządów w ramach wydarzenia „Regionalizm wobec integracji europejskiej” oraz omówiono  uroczystości związane z  20-leciem Stowarzyszenia.