KONFERENCJA „200-lecia Królestwa Polskiego”

W dniu 21 października 2015r. w Gminie Rokiciny odbyła się konferencja wraz z wystawą z okazji 200-lecia Królestwa Polskiego zorganizowana przez Stowarzyszenie Gmin Regionu Południowo-Zachodniego Mazowsza. Wydarzenie zainaugurowano w Publicznym Gimnazjum w Popielawach, gdzie młodzież miała okazję  wysłuchać interesującego historycznego wykładu o Polsce z okresu Królestwa Kongresowego  przedstawionego przez Prezesa Stowarzyszenia Pana Grzegorza Świetlika.  Wystawa, na której można było obejrzeć dokumenty,  monety i  mapy z tamtego okresu
przybliżyły uczestnikom obraz naszej ojczyzny w latach 1815-1832. Prezentacja również została przedstawiona w Gminnym Ośrodku Kultury w Rokicinach, gdzie Pan Grzegorz Świetlik odpowiadał i dyskutował na temat historycznych aspektów rozwoju kraju w tamtym okresie . Dzięki staraniom Stowarzyszenia Gmin Południowo – Zachodniego Mazowsza i jego przewodniczącego obchody 200-lecia Królestwa Polskiego nabrały ogólnokrajowego znaczenia. Serie wykładów, konferencji, dyskusji i wystaw zakończyła uroczystość w Zespole Szkół w Osiedlu Niewiadów..

 

POSIEDZENIE ZARZĄDU wrzesień 2015

W dniu 23 września 2015r. w urzędzie gminy Rokiciny odbyło się spotkanie Zarządu  Stowarzyszenia Regionu Południowo-Zachodniego Mazowsza.
W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele gmin członkowskich: Ujazd, Brzeziny, Koluszki, Rogów i Rokiciny. Na posiedzeniu został omówiony plan działań Stowarzyszenia do końca bieżącego roku w związku z czym ustalono harmonogram konferencji objazdowej z okazji 200-lecia Królestwa Polskiego. Inauguracja wydarzenia miałaby się odbyć  21 października br.  Wystawa oraz prezentacja miałaby być zaprezentowana w Publicznym Gimnazjum w Popielawach oraz Gminnym Ośrodku Kultury w Rokicinach.
Na posiedzeniu przedyskutowano również przyszłoroczną wizytę partnerskich samorządów w ramach wydarzenia „Regionalizm wobec integracji europejskiej” oraz omówiono  uroczystości związane z  20-leciem Stowarzyszenia.

 

REGIONALIZM WOBEC INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ czerwiec 2015

W pierwszej połowie czerwca 2015r. miało miejsce kolejne już wydarzenie z udziałem delegacji zagranicznych m.in. z Rumunii, Słowenii, Mołdawii i Białorusi. Wizytę rozpoczął wieczór przyjaźni, w którym uczestniczyli jako gospodarze  przedstawiciele władz gminy Rokiciny, Ujazd, Brzeziny, a także  zaproszeni delegaci ze świętokrzyskiej gminy Skarżysko-Kościelne. Podczas spotkania  i uroczystej kolacji  została zaprezentowana wystawa  pn. „Kultura, tradycja, współczesność naszego regionu” przygotowana przez Zarządu Stowarzyszenia Gmin Regionu Południowo-Zachodniego Mazowsza.
W ramach wizyty  goście mieli okazję  odwiedzić miasto Koluszki oraz uczestniczyć  w uroczystej sesji Rady Gminy Ujazd poświęconej 25-leciu samorządu terytorialnego w Polsce. Stowarzyszenie  zorganizowało także dla przedstawicieli delegacji zagranicznych wycieczki do Warszawy i Krakowa.
Tegoroczne spotkanie było bardzo owocne, szczególnie pod względem nawiązania nowych relacji między zagranicznymi partnerami, a  nowymi włodarzami zrzeszonych gmin.

 

 

 

 

WYBORY NOWEGO ZARZĄDU

W Urzędzie Gminy w Rokicinach w dn. 10.04.2015r. odbyło się  Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia, na którym zostało przyjęte sprawozdanie z pracy Zarządu oraz informacja o działalności Stowarzyszenia w minionej kadencji. Następnie odbyły się  wybory członków nowego Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Koordynacyjnej i Konsultacyjnej, a także omówiono przygotowania do organizacji  spotkania „Regionalizm wobec integracji europejskiej 2015.