POSIEDZENIE OPOS W WARSZAWIE 2017

W dn. 25 stycznia 2017 r. delegacja  Stowarzyszenia Gmin Regionu Płd.-Zach. Mazowsza uczestniczyła w  posiedzeniu Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych (OPOS) w siedzibie Ministerstwa Cyfryzacji w Warszawie. W ramach spotkania z przedstawicielami Ministerstwa oraz Instytutu zostały omówione następujące tematy:

a) planowane przez Rząd na rok 2017 główne kierunki prac w zakresie ustawodawstwa samorządowego, z udziałem Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (kwestia Ew. powrotu do idei powołania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Samorządowego);

b) omówienie kierunków planowanej na rok 2017 dużej, systemowej nowelizacji Kodeksu Postępowania administracyjnego;
c) potencjalne przekształcenie Samorządowych Kolegiów Odwoławczych;
d) zaangażowanie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz z Ministerstwem Cyfryzacji i Ministerstwem Finansów w wykorzystanie wyników przeprowadzonego przez OPOS badania dot. stanu funkcjonowania urzędów stanu cywilnego w Polsce;
e) współpraca Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych z Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego.

W trakcie posiedzenia przedyskutowano i przyjęto stanowiska OPOS w następujących sprawach:

•  potrzeby dokonania całościowego przeglądu systemu prawa samorządowego;
•  zmiany regulacji prawnych dotyczących naliczania dodatku mieszkaniowego;
•  projektu ustawy o Polskiej Służbie Geologicznej z dnia 13 września 2016 r. wprowadzającego zmiany w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze.

Na posiedzeniu przedstawiono także informacje nt. prac przedstawicieli OPOS w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego i jej zespołach, jak również omówiono dalsze prace związane z wykorzystaniem wyników badań dot. stanu funkcjonowania USC.

W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele dziewięciu organizacji – sygnatariuszy OPOS, tj.:

• Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych;
• Stowarzyszenia Gmin Regionu Południowo-Zachodniego Mazowsza;
• Stowarzyszenia Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego;
• Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski;
• Śląskiego Związku Gmin i Powiatów;
• Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego;
• Związku Gmin Lubelszczyzny;
• Związku Gmin Pomorskich;
• Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich.

A także przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego.
Ze strony MSWiA obecni byli:
1. Grzegorz Ziomek – Dyrektor Departamentu Administracji Publicznej:
2. Szymon Wróbel – radca ministra
3. Artur Chruściński – naczelnik Wydziału Nadzoru w Departamencie Administracji Publicznej
4. Urszula Rudynek – Ciechomska  – Zastępca Dyrektora Departamentu  Departamentu Spraw Obywatelskich
5. Barbara Łapińska – Naczelnik Wydziału Rejestracji Stanu Cywilnego
6.  Julia Głazowska – Dmitruk  – Główny Specjalista w Wydziale Rejestracji Stanu Cywilnego
7. Monika Bożyk – radca ministra w Wydziale Analityczno-Prawnym
8. Katarzyna Łopatka – główny specjalista w Wydziale Analityczno-Prawnym

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego reprezentowali:
1. Sławomir Stalmach – Zastępca Dyrektora NIST
2. Bogumiła Kapusta – Kierownik Zespołu ds. analiz i współpracy z podmiotami zewnętrznymi.