PRZYJĘCIE NOWYCH CZŁONKÓW DO STOWARZYSZENIA

W Urzędzie Gminy w Rokicinach 29 września 2020 r. odbyło się zebranie Zarządu Stowarzyszenia Regionu Gmin Południowo – Zachodniego Mazowsza. 
Gmina Rokiciny z racji objęcia przewodnictwa w Stowarzyszeniu gościła przedstawicieli gmin członkowskich, a także delegację z gminy z woj. świętokrzyskiego oraz przewodniczącego Fundacji Lwa Sapiehy z Białorusi.
Najważniejszym punktem obrad było jednogłośne przyjęcie w szeregi Stowarzyszenia gmin Sadowie i Obrazów, z którymi od kilku lat trwa owocna współpraca. 
Na spotkaniu przedstawiona została także obecna trudna sytuacja represjonowanych obywateli Biłorusi. Pan Anatol z białoruskiej Fundacji Lwa Sapiehy,
z którym od wielu lat Stowarzyszenie utrzymuje kontakt zwrócił się do obecnych  przedstawicieli władz o pomoc dla emigrantów ze wschodu, którzy będą chcieli na terenie naszego kraju znaleźć bezpieczny azyl. 
Zebranie zakończono omówieniem spraw bieżących Stowarzyszenia, a także przyjęcie zostało sprawozdanie z działalności za rok ubiegły.