Rocznice i jubileusze w roku 2021

Stowarzyszenie Gmin
Regionu Płd-Zach. Mazowsza
97-225 Ujazd

Materiały do realizacji projektu rocznice i jubileusze w roku 2021
W roku 2021 przypada kilka znaczących dla tradycji , historii i gospodarki polskiej rocznic. Wobec
realizowanych aktualnie ogólnoeuropejskich a nawet – można rozszerzyć światowych trendów warto
jako „przesłankę do dyskusji i analiz” zaprezentować te wydarzenia, które szczególnie podkreślają
zwłaszcza pewne kwestie przełomowe. W każdym szeroko zamierzonym planowaniu
perspektywicznym analiza przeszłości w powiązaniu z teraźniejszością konstruuje przesłanki dla
przyszłości. W związku z przypadającymi w roku bieżącym rocznicami Stowarzyszenie Gmin Regionu
Południowo-Zachodniego Mazowsza zdecydowało o włączeniu się w powyżej zarysowany dialog
poprzez prezentację materiałów wystawowych połączonych z sumaryczną opisową oceną
jubileuszowych wydarzeń. Dla usystematyzowania warto więc wskazać iż w roku bieżącym mamy 5
znaczących rocznic
1.Setna rocznica uchwalenia Konstytucji Macowej
2.Setna rocznica III Powstania Śląskiego (2/3 maja-5 lipca 1921)
3.230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
4.190 rocznica wojny Polsko-rosyjskiej 1831 (5 luty-21 październik)
5.25 rocznica przystąpienia Polski do OECD
Każda z wyżej wymienionych stanowi przedmiot oddzielnych prezentacji.

Zarząd
Stowarzyszenia  Gmin Regionu Płd -Zach. Mazowsza

25 rocznica Polska w OECD

190 rocznica…

230 rocznica Konstytucji 3 Maja

1921 III Powstanie Śląskie

Konstytucja Marcowa – 100 rocznica